სერვისები

კატეგორიები

სახმელეთო
საჰაერო
სარკინიგზო
საზღვაო

საზღვაო გადაზიდვების უპირატესობები

- შესაძლებელია მრავალი სახეობის ტვირთის გადაზიდვა

- დიდი მოცულობის ტვირთების გადაზიდვა

- ეკონომიური და ეფექტური

- ეკოლოგიურად ყველაზე სუფთა ტრანსპორტირების საშუალება

Click for ask

First slide შერეული
გადაზიდვები
First slide შიდა
გადაზიდვები
First slide საკონტეინერო
გადაზიდვები
First slide შიდა
საკონტეინერო
გადაზიდვები
First slide სარკინიგზო
გადაზიდვები
First slide საჰაერო
გადაზიდვები
First slide საერთაშორისო
გადაზიდვები
First slide არაგაბარიტული
ტვირთი